„THINGY 1”

Pokaz w przestrzeni publicznej. Mapping audio-wizualny na budynku Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego w Warzawie.