„Virtual Reality 3D Sound Field Surveillance for a Local and Remote Tower Environment” EUROCONTROL SESAR Innovation Days 2018 Conference Salzburg, Austria

” The 3D sound surveillance techniques in a Local and Remote Tower environment help raise the situational awareness, provide important sound and visual cues to Air Traffic Controllers in order to bring the virtual reality audio – video perception to the next level (…)”

„Echo Serca”

Realizacja obrazu i dźwięku 3D do obrazu Video360 w systemie ambisonii pierwszego i trzeciego rzędu podczas koncertu „Echo Serca” z udziałem Miłosza Pękali, Leszka Możdżera.