„THINGY 1”

Pokaz w przestrzeni publicznej. Mapping audio-wizualny na budynku Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego w Warzawie.

„Echo Serca”

Realizacja obrazu i dźwięku 3D do obrazu Video360 w systemie ambisonii pierwszego i trzeciego rzędu podczas koncertu „Echo Serca” z udziałem Miłosza Pękali, Leszka Możdżera.