„THINGY I”

Pokaz w przestrzeni publicznej. Mapping audio-wizualny na budynku Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego w Warzawie.

„Historia Dźwięku Przestrzennego”

„Od stereofonii do technik dźwięku 3D”