„Harmoniki sferyczne czyli jak uchwycić dźwięki natury”

Warsztaty Radziejowice 2019 dla studentów Akademii Sztuk Pięknych z całej Polski. Warsztaty podzielono na część wprowadzającą, teorię oraz umożliwiono studentom dokonywanie własnych nagrań w oparciu o Ambisonię – technikę dźwięku przestrzennego wykorzystywaną w immersyjnych formach audio-wizuanych. Techniki przetwarzania dźwięku przestrzennego oparto na darmowym oprogramowaniu. Studenci w trakcie warsztatów mieli możliwość zapisania na własnych komputerach swoich nagrań oraz zostali nauczeni podstawowych technik binauralnego odtwarzania i przekształcania dźwięku ambisonicznego 2D oraz 3D.

Reklama