„Spatial Audio Imaging in Aeronautical Radio Communication Systems”

17th International Symposium on Sound Engineering and Tonmeistering 13-15.10.2017

Referat został uznany za najlepszy wśród wygłoszonych podczas ISSET 2017.

ISSET2017 eng.jpg

 

 

 

 

Reklamy