Podziękowania od Koła Naukowego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina

http://www.chopin.edu.pl/pl/wydzialy/vi/aktualnosci-wydzialu-rezyserii-dzwieku

podziekowanie-blumlein-gerzon.jpg

Reklama